□ home□ diensten□ historie□ kantoren□ contact       
 
                  Welkom!
                 
                  Welkom op de website van mr. R.A. Soerdjbalie,
                  notaris in Suriname. Op de site vindt u informatie
                  over de diensten die het notariaat Soerdjbalie
                  verleent.                    
                  Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het op-               
                  maken van een testament, de afhandeling van
                  nalatenschappen, het legaliseren van document-
                  en, het adviseren omtrent estate planning of de
                  oprichting van een bepaalde rechtsvorm zoals de
                  n.v. of stichting.
                  Het werkveld van de notaris is dus zeer ruim.
                  Het notariaat Soerdjbalie zal u altijd deskundig en
                  professioneel adviseren en van dienst zijn.
                  notaris Suriname, notaris in Suriname,notaris Suriname, notaris in Suriname, Soerdjbalie
                                                                                                       Informatie over:
                                                                                                       -overdracht onroerend goed
                                                                                                       -vereisten koop onroerend goed(pdf)
                                                                                                       -procedure bij overdracht schepen(pdf)
                                                                                                       -de stichting (pdf)
                                                                                                       -volmacht(pdf)
                                                                                                       -oprichting van de n.v.
                                                                                                       -recht van hypotheek (pdf)
                                                                                                       -legalisatie (pdf)
                                                                                                       -naar een veiling
                                                                                                       -radio/tv
 
                                                                                                       
                                                                                                         
 
 
                                    -Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend, zie de disclaimer. Copyright 2006